Print this page

Veiligheid

Veilige werk- en leefomgeving

Tijdens je zwangerschap is het belangrijk om je af te vragen of je een risicovolle werk- en/of leefomgeving hebt. Je wilt er per slot van rekening voor zorgen dat je baby zich onder de beste omstandigheden kan ontwikkelen in jouw buik.

Gevaarlijke stoffen

Als je werkt met gevaarlijke stoffen moet je natuurlijk altijd voorzichtig zijn, maar helemaal als je zwanger wilt worden, zwanger bent of borstvoeding geeft. Werk je bijvoorbeeld in de schoonmaak, in de apotheek, in de metaal, in de chemie of in de agrarische sector, maar ook wanneer je werkt als schilder, verpleegkundige of kapster kan je in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. Je werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Let ook op mogelijke schadelijke stoffen in je eigen leefomgeving. Lees eens de etiketten op bijv. je schoonmaakmiddelen en je persoonlijke verzorgingsproducten. Er komen steeds meer “groene” producten zonder schadelijke chemische stoffen.

In de agrarische sector wordt veel gewerkt met bestrijdingsmiddelen. Sommige van die stoffen hebben nadelige effecten op je vruchtbaarheid, je zwangerschap en je ongeboren baby. Dit geldt dan natuurlijk ook voor het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen in je (moes)tuin of op je balkon. Biologische bestrijding is de bestrijding van schadelijke organismen in de land- en tuinbouw door een natuurlijke vijand van het schadelijke organisme uit te zetten. Volledige biologische bestrijding is (nog) niet mogelijk.

Geluid, straling, trillingen en schokken

Hard geluid kan schadelijk zijn voor je baby. Een omgeving met draaiende machines, plekken met veel kinderen, maar ook een popconcert of disco kun je beter vermijden. Ioniserende straling kan slecht zijn voor je ongeboren kind. Deze straling komt voor in ruimten waar röntgenapparatuur wordt gebruikt, in ziekenhuizen, laboratoria en kerncentrales. Ook blootstelling aan sterke lichaamstrillingen of schokken wordt afgeraden. Deze trillingen en schokken zijn slecht voor je baby en kunnen bij jou tot rugklachten leiden. Vanaf 10 weken zwangerschap is het gehoor van je baby in volle ontwikkeling en begint het geluidsignalen door te geven aan de hersenen. Door tegen je kindje te praten wordt het eerste concept van taal al vastgelegd in de hersenen. Tijdens je zwangerschap raakt je baby al vertrouwd met jullie stem. Luister naar muziek waar je zelf blij of juist rustig van wordt. Als de muziek een positieve invloed op jou heeft, is dit ook gunstig voor je baby.

Stress en lichamelijke belasting

Werken onder (tijds)druk zorgt voor stress. In stressvolle situaties produceert je lichaam extra hormonen die van negatieve invloed kunnen zijn op jou en je baby. Tijdens je zwangerschap zul je natuurlijk ook emoties ervaren. En onder invloed van je hormonen vaak nog heftiger. Die emoties horen erbij . Het is belangrijk om je emoties toe te laten en te verwerken.

Bukken, hurken en knielen kun je tijdens de zwangerschap beter zoveel mogelijk voorkomen. En je kunt beter zo min mogelijk tillen. Fietsen, zwemmen, rekken en strekken en (hard)lopen zijn prima manieren om je conditie op peil te houden. Het motto is lekker bewegen, maar niet belasten.
Read 5387 times